Projekt 2017 / 2018
                                                   

 

Projekt „Kurs na wykształcenie – wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oferta zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu

Kurs na wykształcenie – wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi

na rok szkolny 2017/2018

 - pobierz plik pdf
INFORMACJE DODATKOWE
 UWAGA  - nauczyciel nieobecny:   zajęcia odwołane: