Projekt Świetlica

 

 

W dniu 31 maja 2017r. przedstawiciele naszej szkoły, wraz z opiekunami Panią mgr Jolantą Rybowską i mgr Ewą Królikowską, uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu.

 

NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA  CERTYFIKAT

 

SZKOŁA W KRĘGU TRADYCJI I KULTURY

 


Koordynator w szkole

- Pani mgr Jolanta Rybowska


ZADANIE I

FOTOREPORTAŻ

REGIONALNE ŚWIĘTA

I OBRZĘDY?


 Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA skierowany jest do szkół podstawowych i nauczycieli, którzy chcieliby włączyć aspekty kultury ludowej we wspólne, wraz z dziećmi, działania edukacyjne, a także nawiązać współpracę z innymi szkołami oraz wdrożyć elementy międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Składa się on z kilku etapów, podczas których podejmowane będą aktywności wielostronnie rozwijające uczniowski potencjał twórczy, przybliżające kulturę i przyrodę wybranych regionów Polski.
Szkoły, które wykonają wszystkie  zadania określone w projekcie otrzymają Certyfikat
SZKOŁA W KRĘGU TRADYCJI I KULTURY 

 

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

  1. Konferencja inaugurująca działania projektowe 21.10.2016, godzina 16.00, siedziba ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115
  2. W murowanej piwnicy-taneczne podróże po regionach Polski- cykl warsztatów tanecznych, z których pierwszy (dla regionu krakowskiego) odbędzie się 26.10.2016, godzina 17.00, siedziba ŁCDNiKP przy ul. Żeromskiego 115
  3. Wycinanki, malowanki- artystyczne inspiracje regionami Polski- cykl warsztatów plastycznych odbywających się na przełomie grudnia i stycznia

Zadanie I
FOTOREPORTAŻ : REGIONALNE ŚWIĘTA I OBRZĘDY - termin nadsyłania prac: koniec stycznia 2017

4.  Przewodnik po Polsce-lapbook dla młodszego kolegi- warsztaty przybliżające formę lapbooka, jako rodzaju interaktywnej książki odbywające się w lutym

Zadanie II
PRZEGLĄD TANECZNY: LUDOWE BALE W KARNAWALE termin: luty 2017
Zadanie III
ZAPOZNANIE Z PRZEKAZANYMI PRZEZ STARSZYCH UCZNIÓW LAPBOOKAMI termin: marzec 2017
  5.  Multimedialne podróże po Polsce: quizy on-line- warsztaty doskonalące umiejetność tworzenia quizów on-line i kodów QR odbywające się w kwietniu
Zadanie IV
DZIEŃ Z QUIZEM O POLSCE - termin: kwiecień 2017
Zadanie V
FILMIK   TRADYCJE, OBRZĘDY, WIERZENIA, LEGENDY? termin: maj 2017
 

      
 

     

 

   ZOBACZ WIĘCEJ