Wewnątrzszkolny system oceniania

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Szkole Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi reguluje wewnątrzszkolny system oceniania, którego szczegóły znajdą Państwo w poniższym dokumencie.

 

 

ROZDZIAŁ VII - STATUT SP91- WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


OTWÓRZ  -  (plik.pdf)