Statut szkoły

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 91 im. LEONIDA TELIGI w ŁODZI
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi z dnia 28 lutego 2014 r.

dotycząca zmiany zasad naboru i rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi. - POBIERZ PLIK.pdf


Uchwała nr 12/13/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi z dnia 17 marca 2014 r.

dotycząca zmiany zasad naboru i rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi. - POBIERZ PLIK.pdf 


Uchwała nr   6/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie: zmian w zapisach statutowych - POBIERZ PLIK.pdf

 

Uchwała nr  3/15/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie: zmian w zapisach statutowych - POBIERZ PLIK.pdf