Przetargi

Łódź: Budowa placu zabaw programu RADOSNA SZKOŁA

przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi --------------------      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA --------- pobierz plik pdf 

Z dniem 18 października 2012 roku Komisja Przetargowa utrzymuje decyzję o wyborze wykonawcy w mocy.

 Z dniem 03 października 2012 roku wpłynęło - ODWAŁANIE --- pobierz plik pdf

Łódź, 28 wreśnia 2012 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ---- pobierz plik pdf
Numer ogłoszenia 328524 - 2012 Łódź, dn. 03.09.2012 r. 

Szkoła Podstawowa nr 91 w Łodzi , ul. Kasprzaka 45, 91-078 Łódź,na podstawie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.)
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła.
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 45.

 Dokumenty przetargowe w załącznikach:
 
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ? pobierz plik (ogłoszenie.pdf)

  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ? pobierz plik (siwz sp91.pdf)

  3. Załączniki do SIWZ od 1 do 5 SP 91 ? pobierz plik (swiz od 1 do 5.pdf)

  4. wzór umowy ? pobierz plik (wzor umowy.pdf)

  5. opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót - pobierz pliki - załącznik nr 7a, załącznik nr 7b, załącznik nr 7c, załącznik nr 7d, załącznik nr 7e

  6. STWiOR - pobierz plik (stwior.pdf)