Kalendarz szkolny

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych
22 czerwca 2018 r.

 

Ferie letnie

 

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej i zebrania rodziców

11 września 2017 r.

poniedziałek   Rada Pedagogiczna  (godz. 14.45)

12 września 2017 r.

wtorek   I ZEBRANIE Z RODZICAMI  (godz. 17.00)
październik/listopad   Rada Pedagogiczna (szkoleniowa)
16 października 2017r.
poniedziałek

KONSULTACJE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI (godz. 17.00 - 18.00)

20 listopada 2017r. poniedziałek

Rada Pedagogiczna  (godz. 14.45)

20 listopada 2017r. poniedziałek  II ZEBRANIE Z RODZICAMI  (godz. 18.00)
22 stycznia 2018r. poniedziałek  Rada Pedagogiczna - podsumowanie I sem.  (godz. 14.45)
22 stycznia 2018r. poniedziałek   III ZEBRANIE Z RODZICAMI  (godz. 18.00)
luty / marzec

Rada Pedagogiczna (szkoleniowa)

19 marca 2018r. poniedziałek  KONSULTACJE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI (godz. 17.00 - 18.00)
16 kwietnia 2018r. poniedziałek  Rada Pedagogiczna  (godz. 14.45)
16 kwietnia 2018r.  poniedziałek  IV ZEBRANIE Z RODZICAMI  (godz. 18.00)
14 maja 2018r. poniedziałek  KONSULTACJE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI Z RODZICAMI (godz. 17.00 - 18.00)
11 czerwca 2018r. poniedziałek   Rada Pedagogiczna - klasyfikacja roczna 2017/2018  (godz. 14.45)
12 czerwca 2018r. poniedziałek  V ZEBRANIE Z RODZICAMI (podsumowanie r.szk.2017/2018)  (godz. 18.00)
18 czerwca 2018r. poniedziałek  plenarna Rada Pedagogiczna  (godz. 14.45)

Święta (dni ustawowo wolne)


1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Święto Niepodległości

1 stycznia - Nowy Rok

6 stycznia - Święto Trzech Króli

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja

31 maja - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku

(Dz. U. 2010 nr 186 poz. 1245) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi, po zasięgnięciu opinii

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ogłasza dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

2 maja - Dzień Flagi RP

1 czerwca  - piątek po Bożym Ciele