Kalendarz szkolny

 

KALENDARZ PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91 im. L.Teligi w Łodzi

                                       WROKU SZKOLNEGO 2019/2020


   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019 r.
   Zebrania z rodzicami 09 września2019 r.
   Konsultacje 07 pażdziernika 2019 r.
   Konsultacje 04 listopada 2019 r.
   Zebrania z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowanych 09 grudnia 2019 r.
   Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
   Rada Klasyfikacyjna KONIEC I SEMESTRU 10 stycznia 2020 r.
   Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r.
   Zebrania z rodzicami 03 lutego 2020 r.
   Konsultacje 09 marca 2020 r.
   Konsultacje / Zebrania z rodzicami klas VIII (przedstawienie procedur egzaminu ósmoklasisty) 06 kwietnia 2020 r.
   Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
język polski - godz. 900 21 kwietnia 2020 r.
matematyka - godz. 900 22 kwietnia 2020 r.
język obcy nowożytny - godz. 900 23 kwietnia 2020 r.
odstęp
   Zebrania z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowanych 18 maja 2020 r.
   Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 18 czerwca 2020 r.
   Zebranie rady pedagogicznej, przedstawienie wyników klasyfikacji rocznej 19 czerwca 2020 r.
   Składanie wniosków o egzamin poprawkowy 22 czerwca 2020 r.
   Zebranie rady pedagogicznej - podsumowanie całorocznej działalności szkoły 26 czerwca 2020 r.
   Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26 czerwca 2020 r.
   Egzaminy poprawkow 24 - 25 czerwca 2020 r.
   Rada Plenarna 28 sierpnia 2020 r.
                                             

Święta (dni ustawowo wolne)


1 listopada 2019 (piątek) - Wszystkich Świętych

11 listopada  2019 (poniedziałek) - Święto Niepodległości

1 stycznia 2020 ( środa) - Nowy Rok

6 stycznia 2020 (poniedziałek) - Święto Trzech Króli

1 maja 2020 ( piątek) - Święto Pracy

3 maja 2020 (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

11 czerwca 2020 (czwartek) - Boże Ciało


Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku

(Dz. U. 2010 nr 186 poz. 1245) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi, po zasięgnięciu opinii

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ogłasza dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

                                           

14 października 2019r. (poniedziałek) Święto KEN

31 października 2019r. (czwartek)

02 stycznia 2020r. (czwartek)

03 stycznia 2020r. (piatek)

21, 22 i 23 kwietnia 2020r. - egzamin ósmoklasisty

12 czerwca 2020r. (piątek)